NASI PARTNERZY
Kolej Drezynowa

Pierwsza w Polsce Kolej Drezynowa

Polskie Linie Kolejowe S.A.

Polskie Linie Kolejowe

Leśniczówka Brzdnia

Leśniczówka Brzednia

Z kart historii...

      Wraz ze zmianami gospodarczymi początku lat dziewięćdziesiątych zapoczątkowano proces zamykania wielu linii kolejowych. Jedną z linii, która nie oparła się „nowym trendom gospodarczym”, był odcinek z Gostynia do Kościana.
    Ostatni planowy pociąg odjechał w dniu 30 sierpnia 1991 z Kościana o 1935 by zakończyć swą podróż o 2100 w Gostyniu. Tylko na niewielkim odcinku Kościan – Kurzagóra jest obecnie prowadzony ruch pociągów towarowych. W 1993 roku na całości linii zorganizowano przejazd pociągiem turystycznym prowadzonym parowozem Ty2. Następnego i zarazem jak dotychczas ostatniego przejazdu „prawdziwym pociągiem” linia doczekała się dopiero 23 marca 2002 roku. W pochmurny, deszczowy dzień pociąg prowadzony parowozem Ol49-111 przejechał – z małymi problemami pod Kunowem – całą trasę, by następnego dnia odbyć dalszą podróż w kierunku Krobii.
    W tym czasie narodziła się koncepcja uruchomienia kolei drezynowej, zwłaszcza iż szlak był w całości oczyszczony z „większej roślinności”. Nie bez znaczenia był również fakt znacznej pomocy, jakiej udzielają władze gimy Krzywiń, w ramach której obecnie działa kolej drezynowa jako atrakcja turystyczna. Pierwotnie tabor stanowiła jedna drezyna dwubiegowa typu „pompa”. Obecnie w skład taboru Krzywińskiej Kolei Drezynowej wchodzą już dwie drezyny oraz planowana jest budowa trzeciej, tym razem motorowej. Drezyna motorowa ma ułatwić kontrolę całego odcinka, który na szczęście, w przeciwieństwie do wielu innych, oparł się pladze złomiarzy kradnących szyny.
     Przejazdy odbywają się głównie na odcinku Bieżyn – Jerka oraz Bieżyn – Kunowo. Dalsze wypady są możliwe w przypadku większej ilości osób, gdyż napędzanie drezyny jest ciężką pracą. Jednorazowo na dwie drezyny może się zabrać do 15 osób. Bazą Krzywińskiej Kolei Drezynowej jest Bieżyn, skąd rozpoczynają się każdorazowo przejazdy. Istnieje możliwość zamawiania przejazdów także w relacjach poza stację Gostyń, nawet do stacji Krobia. W takim przypadku należy jednak zarezerwować przejazd na miesiąc przed planowanym wyjazdem w celu ustalenia jego formy z władzami Polskich Linii Kolejowych. Odcinek Krobia – Miejska Górka jest niestety obecnie nieprzejezdny.
    W planach Krzywińskiej Kolei Drezynowej jest całkowite udrożnienie torowiska aż po samą Miejską Górkę. Obecnie, zważywszy na wysokie koszty eksploatacji innych pojazdów szynowych niż drezyny oraz brak rozwiązań prawnych dotyczących kolei muzealnych, ograniczamy się jedynie do przejazdów drezynowych.Bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie
 
© 2005-2009 Krzywińska Kolej Drezynowa